Podświadomość-czym jest i w jaki sposób kształtuje Twoje życie?

Posted on

Podświadomość jest jak małe dziecko. Jeśli za młodu nauczy się czegoś szkodliwego, to konsekwencje tego błędu będzie ponosić przez całe życie. Chyba, że ktoś “starszy” jak nadświadomość wytłumaczy jej co i jak.

W poprzednim artykule “Ciało i umysł, czym są i jak wielką pełnią rolę”, który był artykułem wprowadzającym w omawiany dzisiaj temat, opisałem krótko czym są ciało i umysł i jak wpływają wzajemnie na swoją pracę.  Wspomniałem również w ogólnym zarysie jak na kształtowanie się naszej rzeczywistości, wpływa nasz własny umysł. W tym artykule opiszę szczegółowo podświadomość, która jest pierwszym  z trzech poziomów umysłu. Omówię czym się charakteryzuje i jakie spełnia funkcje.

Zapraszam do lektury

Na podstawie rozpoznanych do tej pory cech i funkcji umysłu, możemy wyróżnić kilka jego różnych poziomów. Każdy z tych poziomów pełni inną rolę i posiada inne zadania do spełnienia. Wszystkie są jednak współzależne od siebie i wpływają nawzajem na swoją pracę.  W zależności od tego czy współpraca pomiędzy tymi poziomami umysłu przebiega sprawnie i zgodnie, rzeczywistość człowieka, może ukształtować się w sposób pomyślny dla tego człowieka, lub nie.

Te różne poziomy umysłu nazwano: podświadomością świadomością, i nadświadomością.

Podświadomość-cechy charakterystyczne i rola jaką pełni.

“Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało
Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem”

Carl Gustaw Jung

Podświadomość posiada tak niesamowity potencjał i możliwości, że moglibyśmy ją przyrównać do genialnego dziecka.

Pomimo swoich wspaniałych możliwości, sama w sobie jest jednak kompletnie bezradna. Tak jak małe dziecko potrzebuje opieki i rady swojego rodzica by przetrwać, tak podświadomość wymaga poleceń świadomej i przewodnictwa nadświadomej części naszego umysłu. Tylko dzięki współpracy tych trzech poziomów umysłu, człowiek może w pełni przejawiać swój niesamowity potencjał.

Tak samo jak w przypadku wychowania dziecka, warto nawiązać ze swoją podświadomością dialog i podjąć współpracę na zasadach relacji partnerskich. Jeśli uda nam się skłonić podświadomość do działania zgodnego z naszą świadomą wolą, to uzyskamy dzięki temu niezwykłe możliwości kontrolowania ciała, dostęp do wielu istotnych informacji o sobie i wiele innych niezwykłych dla wielu z nas umiejętności.

Aby tak się stało, w pierwszej kolejności musimy jednak podświadomość poznać i zrozumieć jak funkcjonuje.  Dopiero potem możemy zabrać się za próbę jej “oswojenia” i przekonywania jej do współpracy.

Wspomniałem już, że podświadomość posiada niesamowite możliwości. Omówię teraz najważniejsze z nich.

Podświadomość-najważniejsze funkcje

Podświadomość potrafi doskonale organizować i przetwarzać informacje. To ona kontroluje wszystkie przebiegające w naszym ciele procesy biologiczne. Tą funkcję podświadomość spełnia na szczęście automatycznie, bez konieczności udziału naszej świadomej woli. Całe szczęście. Wyobrażasz sobie co by było gdybyś zapomniał oddychać albo pompować krew?

Podświadomość  wykonuje w ciele wiele różnych zadań. Zajmuje się trawieniem, dostarcza substancji odżywczych komórkom, oddycha, pobudza serce do bicia i robi wiele wiele innych rzeczy i to wszystko jednocześnie. Ma tak niesamowitą moc obliczeniową, że nawet najdoskonalsze współczesne komputery, nie mogłyby się z nią równać.

Jedną z funkcji podświadomości jest to, że działa ona jak filtr, przez który przechodzą wszystkie bodźce z otoczenia, w którym przebywamy. Te z nich, które mogą być dla nas istotne, przepuszczane są do naszego  świadomego umysłu i stają się częścią procesu myślowego. Te które nie są w danym momencie ważne, podświadomość rejestruje bez udziału naszej świadomości i zapisuje je w swoim ogromnym banku pamięci.

Przechowuje w nim dosłownie wszystko czego doświadczyliśmy, nawet jeśli świadomie tego nie zarejestrowaliśmy. Ma wprost nieograniczoną “przestrzeń magazynową” , w której gromadzi wszystkie nasze wspomnienia. W każdej chwili moglibyśmy uzyskać dostęp do tych wspomnień, gdybyśmy skłonili świadomość do współpracy i nawiązalibyśmy z nią dialog.

Podświadomość-dlaczego nawiązanie współpracy z nią jest takie ważne?

Wspomniałem wcześniej, że podświadomość wszystko bacznie obserwuje. Robiła to od wczesnych lat naszego dzieciństwa i na podstawie tego co wtedy zaobserwowała, tworzyła pierwsze  wzorce  reagowania na różne sytuacje problemowe, które pojawiały się w naszym życiu. Wzorce te w dorosłym życiu opisywane są jako czyjś charakter. Opis każdego możliwego typu charakteru możesz znaleźć w artykułach z serii: “Charakter i jego typy. Ściąga do zrozumienia siebie i innych

Wracając do tematu. Za to, że reagujemy na różne sytuacje automatycznie, bez udziału naszej świadomej woli, odpowiada właśnie podświadomość.

Podświadomość nie ma poczucia czasu. Istnieje dla niej tylko teraźniejszość, dlatego wszystko co wydarzyło się kiedyś traktuje jako teraz. To czego nasza podświadomość nauczyła się w momencie gdy byliśmy małymi dziećmi, uznawane jest przez nią za aktualną prawdę. Jeśli pojawia się jakaś sytuacja problemowa, to podświadomość błyskawicznie szuka w swoim ogromnym banku pamięci, informacji o tym czy kiedyś podobna sytuacja już się wydarzyła, a jeśli tak było, to w jaki sposób wtedy na nią zareagowaliśmy. Następnie działa w podobny sposób w obecnej sytuacji.

Chyba że zdamy sobie z tego sprawę i świadomie ten schemat zmienimy. I właśnie to jest jedna z najważniejszych funkcji podświadomości, na którą mamy wpływ

Dopóki, ktoś świadomie nie zmieni  niekorzystnych wzorców działania i nie zastąpi ich innymi “korzystniejszymi” programami działania, to schemat ten nadal będzie wpływał na życie takiego człowieka i kształtował jego reakcje na pojawiające się doświadczenia.

Warto poznać, ograniczające nasz potencjał schematy działania, które występują u nas najczęściej  i świadomie dążyć do zastąpienia ich bardziej korzystnymi dla naszego rozwoju odpowiednikami. To właśnie zmiana tych utrwalonych w dzieciństwie automatycznych wzorców postępowania, doprowadzi do realnej zmiany naszej rzeczywistości.

O najczęściej najczęściej występujących ograniczających schematach postępowania i o tym jak je zmienić podzielę się z Państwem w innym artykule.

Tekst: Łukasz Dziedzic

Zdjęcia: Małgorzata Dziedzic