Archetyp charakteru altruisty. Jak rozwinąć jego potencjał?

Posted on

Na zdjęciu mała altruistka, która pragnie najlepszego dobra dla wszystkich, nawet dla tych, którzy na co dzień “żrą się jak pies z kotem”

Po lekturze tego artykułu, poznasz archetyp charakteru altruisty, który jest drugim w kolejności opisanym charakterem w enneagramie. Zrozumiesz jak ten archetyp charakteru myśli i postępuje na różnych etapach rozwoju swojej dojrzałości. Dowiesz się również jak i kiedy ten archetyp charakteru się ukształtował i jakie zmiany w swoim myśleniu powinien wprowadzić, aby rozwinąć swój potencjał.

Zapraszam do lektury

Archetyp charakteru altruisty. Charakterystyka rozpoznawcza.

Osoba utożsamiająca się z archetypem charakteru altruisty, siebie samego określa na podstawie tego jak odbierają ją inni ludzie. Altruista dostrzega swoją wartość,szczególnie poprzez pryzmat tego jak  odbierany jest przez ludzi, którzy są dla niego ważni i bliscy.  Archetyp charakteru altruisty rozwinął podobne pragnienie jak archetyp charakteru perfekcjonisty. Skrycie pragnie aby wszyscy ludzie go kochali i lubili. Tak jak w przypadku perfekcjonisty, również altruista,  czuje się godny i wartościowy jedynie wtedy, gdy zasłuży w jakiś sposób na uwagę i miłość osób, które są dla niego w życiu ważne.

Różnią się jednak metody jakimi oba te typy charakteru próbują ten cel osiągnąć.

Perfekcjonista usiłował  zrozumieć jak musi się zmienić on sam,by inni go w zamian za to zaakceptowali. Altruista przyjął  inną linię działania. Aby osiągnąć, uwagę i uznanie innych skupił się na tym jak wpływać na innych ludzi, by ci go polubili. Perfekcjonista skupił się na zmianie siebie , a altruista na dopasowywaniu się do innych

Z powodu swoich pragnień nauczył się, jak wczuwać się w sytuację innych osób i zaczął intuicyjnie rozumieć czego potrzebują osoby, z którymi wchodził w kontakt. A później zaczął im to dawać.

Wszystko po to, by “zasłużyć” na ich miłość, na podstawie której budował swoją własną samoocenę.

Archetyp charakteru altruisty. Jak ukształtował się jego typ charakteru?

W dzieciństwie archetyp charakteru altruisty, podobnie do archetypu charakteru perfekcjonisty zauważył, że na uwagę, sympatię i zaufanie innych ludzi, musi w jakiś sposób zasłużyć. Zauważył , że na własne przyjemności może sobie pozwolić dopiero wtedy, gdy przysłuży się w jakiś sposób innym i zadowoli ich. Nie czuł się nigdy kochany za to kim był, tylko za to, że w jaki sposób był użyteczny i wartościowy.

Altruista od dziecka kreował więc wizerunek dobrego uczynnego, poświęcającego się dla innych dziecka, bo zauważył, że dobrze  działa to na otoczenie oraz na niego samego. Rodzice chwalili go i nagradzali za takie zachowanie, a mały altruista czuły się wtedy dowartościowany i kochany. Zauważył, że bycie osobą niezastąpioną dla innych daje mu to, czego najbardziej potrzebuje czyli miłość i akceptację bliskich.

Już jako dziecko altruista zaobserwował, że jeśli chcą uzyskać szacunek i podziw innych, to powinien znaleźć się w pobliżu osób, które już te wartości posiadają. Starał się więc zdobyć uwagę tego z rodziców, który dominował w jego rodzinie.  Poprzez utrzymywanie zażyłych stosunków z “ważnymi” osobami, uzyskiwał w ten sposób możliwość zaspokojenia tych pragnień, które on sam kiedyś w sobie wyparł.

Osoba utożsamiająca się z archetypem charakteru altruisty, nauczyła się w dzieciństwie, że jej własne potrzeby są egoistyczne i nie może pozwolić sobie na ich zaspokojenie. Chyba że zaspokoi, wcześniej potrzeby i pragnienia ważnych dla siebie osób. Zaspokajając potrzeby innych odnosi wrażenia, że zaspokaja w ten sposób swoje własne potrzeby.

Ludzie identyfikujący się z archetypem charakteru altruisty stają się mistrzem  “wkupywania” się w łaskę innych, a w swoim życiu dorosłym jeszcze bardziej rozwijają tą umiejętność.
Nauczyli się jak „uwodzić” najbliższych swoją dobrocią w taki sposób, aby Ci robili to czego pragnie altruista, tak by nie wiedzieli nawet że zostali do tego przez niego nakłonieni. Przykładowo mały altruista, który chce aby kupiono mu jakąś zabawkę, może tak perfekcyjnie zmanipulować rodziców, że na samym końcu pomyślą oni, że inicjatywa kupna tej zabawki pochodziła od nich samych a nie od niego.

Archetyp charakteru altruisty.Zachowanie na niedojrzałym i pośrednim etapie dojrzałości.

Niedojrzały i dojrzewający altruista nieustannie dokonuje w sobie zmian, aby wypaść jak najlepiej w oczach innych. Pokazuje im dokładnie to, co inni chcą w nim zobaczyć. Zmienia się w zależności od aktualnych potrzeb ważnych dla niego osób. Jest jak kameleon, który dopasowuje się do pragnień i oczekiwań tych na których mu zależy. Z tego powodu często popada w dezorientację na temat własnej osoby, traci wyczucie tego kim naprawdę jest i jaką ma rolę do spełnienia. Skupiony na uczuciach innych osób, często nie jest w stanie zidentyfikować, co czuje on sam.

Niedojrzały lub dojrzewający archetyp charakteru altruisty nie potrafi  dostrzec w sobie cech pozytywnych, stąd tak usilnie szuka dowodów sympatii w otoczeniu, budując na jego akceptacji poczucie własnej wartości. Uważa że miłość i akceptację innych, może zdobyć tylko wtedy, gdy ukrywa i wypiera w sobie cechy charakteru, które mogą odebrane przez nich jako niewłaściwe lub niepożądane Postępując w ten sposób tracą swoją wewnętrzną równowagę.
.
Z jednej strony archetyp charakteru altruisty chce prezentować się jak najlepiej, a z drugiej strony rodzi się w nim pragnienie takiego zachowywania się, które byłoby zgodne z jej własnymi pragnieniami. Czuje się rozdarty pomiędzy tym co chce zrobić, a tym co zrobić powinien. Jeśli altruista nadal ignoruje swoje pragnienia i nałogowo zaspokaja potrzeby innych a nie swoje, to może wpaść w bardzo “niezdrowy” stan.

Osoba utożsamiająca się z archetypem charakteru altruisty, w takim mocno niezdrowym stanie,  często oszukuje się na temat swoich motywów postępowania. Kreuje sobie wizerunkiem altruisty męczennika, któremu ludzie są wiele winni, za to co on sam dla nich uczynił.
Gdy nad jego altruizmem zaczyna górować pycha, skłonny jest myśleć, że drugi człowiek nie może obyć się bez jego pomocy, a świat byłby bez niego dużo uboższy. Zaczyna postrzegać rzeczywistość z perspektywy: ja nikogo nie potrzebuję, ale mnie potrzebują wszyscy.

Archetyp charakteru altruisty znajdujący się w takim stanie obawia się porzucenia przez innych.
Często wpada wtedy w pułapkę pragnienia bycia potrzebnym za wszelką cenę. Ujawnia się to poprzez kreowanie u ludzi sztucznych potrzeb. Uzależnia ich od siebie w tym względzie, a czasem wpędza ich nawet w poczucie winy, przekonując, że bez niego nie dadzą sobie rady w zaspokojeniu sztucznie wykreowa potrzeby.

Archetyp charakteru altruisty.Co powinien zrobić by dojrzeć i rozwinąć swój potencjał?

 

Archetyp charakteru altruisty, powinien porzucić będący dla niego ciężarem wizerunek „świętej osoby”, który popycha go do pomagania innym za wszelką cenę, nawet własnym kosztem. Musi zdać sobie sprawę, że uniemożliwia mu to jego własny rozwój i nie pozwala mu zrozumieć, kim właściwie jest on sam i jakie ma potrzeby.

Archetyp charakteru altruisty powinien także nauczyć się mówić “nie”, osobom, które próbują nadużyć i wykorzystać jego chęć pomagania. Powinien zrozumieć, że jeśli uprzejmie im odmówi, to nie utraci w ten sposób ich przychylności. Udzielanie pomocy każdemu i w każdej sytuacji skutkuje jedynie brakiem szacunku innych do czasu i zasobów energetycznych altruisty, a w konsekwencji prowadzi to do jego “wypalenia się”. Archetyp charakteru altruisty, musi po prostu nauczyć się czerpać przyjemność z życia, niezależnie od innych. Powinien zacząć brać pod uwagę własne pragnienia oraz przestać kupować sobie miłość i uwagę innych, poprzez zaspokajanie wszystkich ich potrzeb i pragnień.

Archetyp charakteru altruisty wraz z uświadomieniem sobie własnych potrzeb i uczuć powinien zacząć je szanować i realizować w taki sam sposób jak on sam szanuje i realizuje potrzeby innych.
Jeśli  dojrzeje do tego, aby w pierwszej kolejności pokochać i zaakceptować  siebie samego i uświadomi sobie swoje własne uczucia, to stanie się w ten sposób wspaniałą osobowością, która w skuteczny i zrównoważony sposób troszczy się o siebie samą i o innych ludzi

Archetyp charakteru altruisty, musi także nauczyć się prosić o pomoc innych ludzi. W swoim nie dojrzałym stanie przyzwyczaił otoczenie do tego, że niczego w życiu nie potrzebuje. Wydaje mu się, że jeśli poprosi kogoś o pomoc, to okaże w ten sposób swoją słabość, tracąc w ten sposób w oczach innych. Jeśli altruista się na to zdobędzie, to zrozumie, że wzajemność w dawaniu i otrzymywaniu pomocy jeszcze bardziej zbliża ludzi ku sobie, a nie ich od siebie oddala.

Archetyp charakteru altruisty na dojrzałym etapie rozwoju 

Archetyp charakteru altruisty, który osiągnął dojrzałość jest najbardziej bezinteresownym archetypem charakteru jaki istnieje
W tym stanie wzbudza zaufanie innych. Jest przyjacielski, ciepły i rozmowny w stosunku do każdej napotkanej osoby. Ma wielkie pokłady dobrej woli, zawsze dobre intencje wobec innych, a przy tym jest szczery i serdeczny. Charakteryzuje go wysoka zdolność do empatii czyli współodczuwania emocji innych osób.
W życiu nie kieruje się rozumem lecz sercem i emocjami

Dojrzały archetyp charakteru altruisty, dodaje innym wiary w ich możliwości, okazuje im uznanie ,udziela pochwał. Dzięki temu, buduje wokół siebie klimat umożliwiający tworzenie wielkich rzeczy, w przyjaznej i ciepłej atmosferze.
Jest entuzjastycznie nastawiony do świata, promienieje radością, ma duże poczucie humoru, lubi towarzystwo innych.
W każdym człowieku potrafi dostrzec jego pozytywne cechy i wydobyć z niego to, co w nim najlepsze. Uwielbia przy tym dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi ludźmi i ma ogromną satysfakcję z ich rozwoju.

Nawet gdy ktoś altruistę zrani, ten nie potrafi długo żywić za to urazy. Szybko wybacza, jeśli winowajca zrozumie swój błąd i spróbuje go naprawić.
Dojrzały archetyp charakteru altruisty jest dobrym słuchaczem, który potrafi podnieść na duchu swojego rozmówcę i potrafi wskazać mu właściwe rozwiązanie jego problemów.
Ma wrodzone wyczucie tego co powinien powiedzieć lub zrobić, by ludzie poczuli się zauważeni i podziwiani.

W swoim dojrzałym stanie, archetyp charakteru altruisty, potrafi przyznać się do tego, że „dawanie” sprawia mu ogromną przyjemność. Akceptuje swoją naturę „dawcy” i nie ukrywa, że pomaga innym także dla samego siebie.
Nie narzuca się zaspokajając potrzeby innych robi to dyskretnie i z wyczuciem. Nie wyolbrzymia też swojego wizerunku, ani go nie pomniejsza. Wizerunek ten nie jest także zależny od czynników zewnętrznych.

Zdaje sobie już sprawę z tego, że inni ludzie potrafią się bez niego obyć i godzi się z tym. Nie chwali się też tym, że udziela pomocy innym, nie oczekuje też za to wdzięczności. Dojrzały archetyp charakteru altruisty, spożytkowuje w ten sposób swoją wielką energię do budowania własnej niezależności i wolnego od lęków, autentycznego życia.

Opracowanie oparte na podstawie materiałów zawartych w książkach autorstawa Don Richard Riso and Russ Hudson: „Personality Types. Understanding The Enneagram For Self-Discovery” „The Wisdom of the Enneagram” „Understanding the Enneagram – the practical guide to personality types, oraz na podstawie informacji ze strony

Tekst: Łukasz Dziedzic

Zdjęcia: Małgorzata Dziedzic