Archetyp charakteru przywódcy. Opis+wskazówki rozwojowe.

Posted on

Na pierwszy rzut oka wydaje się że na zdjęciu są jakieś kukiełki…

…ja widzę tam archetyp charakteru przywódcy, który próbuje bezpiecznie przeprowadzić swoich podwładnych, przez gęstą i niebezpieczną betonową dżunglę.

Po lekturze tego artykułu, poznasz  archetyp charakteru przywódcy, zwany też szefem. Zrozumiesz jak ten archetyp charakteru myśli i postępuje na różnych etapach dojrzałości. Dowiesz się również jak i kiedy ten archetyp charakteru się ukształtował i jakie zmiany w swoim myśleniu powinien wprowadzić, aby rozwinąć swój potencjał.

Zapraszam do lektury

Archetyp charakteru przywódcy Charakterystyka rozpoznawcza.

Archetyp charakteru przywódcy to jeden z najbardziej dynamicznych, zdecydowanych i silnych wzorców osobowości ze wszystkich archetypów charakteru. Jest bezpośredni i szczery aż do bólu, zawsze mówi to co myśli i nie ogląda się na to czy komuś się to spodoba czy nie. Jest pewny tego że z łatwością obroni swoje stanowisko i wręcz czeka na to by ktoś je zakwestionował. Jeśli ktoś wykaże się podczas konfrontacji z nim siłą woli, odwagą i zdecydowaniem to osoba o typie charakteru przywódcy obdarza kogoś takiego wielkim szacunkiem.

Archetyp charakteru przywódcy, podobnie jak wcześniej opisywany archetyp charakteru zdobywcy, także postrzega życie jako pewnego rodzaju wyzwanie, podczas którego może pokazać innym swoją własną wartość i siłę. Przywódca w przeciwieństwie do zdobywcy, nie robi tego jednak po to by zdobywać dzięki temu wyrazy uznania swoich zwierzchników. Typ charakteru przywódcy zwykle nie uznaje zwierzchników i nie lubi im się podporządkowywać. Jak sama nazwa wskazuje to on chce być szefem dla siebie i innych. Przywódca chce po prostu kontrolować i kierować otoczeniem, w którym się znajduje bo uważa że tylko wtedy będzie miał także kontrolę nad własnym życiem. Poczucie kontroli i dominowania nad otoczeniem pozwala przywódcy na uzyskanie uczucia niezależności od innych ludzi. Takie samo pragnienie niezależności od innych rozwinął również archetyp charakteru Myśliciela.

Myśliciel ograniczał jednak swoje potrzeby i izolował się od ludzi by tą niezależność osiągnąć. Bał się, że przy realizacji swoich celów, popełniłby dużo błędów, które doprowadziłyby go do porażki. Typ charakteru przywódcy nie mógłby sobie na takie wątpliwości pozwolić. Ma zbyt dużą pewność siebie i nie boi się działać. Archetyp charakteru przywódcy pracuje po prostu wyjątkowo ciężko by jego samowystarczalność i niezależność była na wysokim materialnym poziomie.

Aby zdobyć te wszystkie rzeczy ułatwiające uzyskanie niezależności, archetyp charakteru przywódcy musi stać się pewny siebie i swoich możliwości, asertywny, charyzmatyczny, czarujący, kompetentny. Musi rozwinąć intuicję i umiejętność pokonywania własnych lęków. Aby zrealizować swoje pragnienia musi stać się silny, skuteczny, zapobiegliwy i szybki w podejmowaniu właściwych decyzji a do tego odporny na stres.

Ludzie identyfikujący się z archetypem charakteru przywódcy, zostają często trenerami osobistymi, liderami i zaufanymi ludźmi, którzy troszczą się o interesy swoje i innych. Chętnie wykonują projekty niebezpieczne i wymagające dużej odwagi. Odnajdują się w branżach handlowych, marketingowych, finansowych w nieruchomościach.
Ich zawód i kariera nie są dla nich tak ważne jak to, czy przynoszą im one odpowiednio wysokie dochody i wpływy. Wolą pracować na pozycjach kierowniczych, jeśli jednak nie będzie to możliwe, to będą starać się pomniejszać fakt, że ich szef ma rzeczywisty wpływ na ich działania.
.

Archetyp charakteru przywódcy. Jak ukształtował się ten archetyp charakteru?

Archetyp charakteru przywódcy, tak jak i wszystkie inne typy charakteru zaczyna kształtować się już w okresie dzieciństwa. Dzieci, które zaczęły utożsamiać się z tym archetypem charakteru miały zwykle bardzo dużo energii i były bardzo wrażliwe. Znalazły się jednak w środowisku, które od wrażliwości i łagodności o wiele bardziej doceniało siłę, stanowczość i pewność siebie. W ich środowisku tylko bycie silnym i stanowczym zapewniało szacunek innych i pozwalało na robienie tego co się chciało.

Za każdym razem gdy te dzieci usiłowały ujawniać swoją wrażliwą naturę, spotykało się to z kpinami drwinami docinkami ze strony otoczenia. Właśnie dlatego przywódcom na początkowych etapach dojrzewania, wrażliwość i delikatność kojarzy się ze słabością i wystawianiem się na atak. Z tego względu ludzie utożsamiający się z tym archetypem charakteru od dzieciństwa tworzyli wiele różnych mechanizmów obronnych. Pomagały im one w w ukrywaniu ich wrażliwej i delikatnej natury przed wzrokiem innych.
Takie traktowanie podważyło ich wiarę w ludzi i stworzyły uczucie nieufności do ludzi. Wytworzyło też w nich przeświadczenie, że samemu muszą o siebie zadbać, bo nikt nigdy tego za nich nie zrobi.

Dziecko wychowujące się w takich warunkach nauczyło się, że w środowisku silniejszych od niego samego osób, trzeba za wszelką cenę samemu stać się silnym i umieć to pokazywać. Nie można było okazywać strachu i łagodności, bo te były kojarzone ze słabością, którą natychmiast piętnowano.

Początkowo łagodne i wrażliwe dzieci zaczęły walczyć o obronę własnego zdania i własnych praw. W celu obrony własnych zasad i niezależności mali przywódcy wykazywali nieustanną gotowość do konfrontacji z tymi, którzy chcieliby podważyć ich autorytet i zakwestionować ich siłę. Nauczyły się także w jaki sposób radzić sobie z ewentualnymi porażkami zachowując jednocześnie własną twarz. Nie przyznawały się do własnych błędów i udawały że w ogóle nie istnieją, w czym stały się bardzo podobne do archetypu charakteru entuzjasty. Typ entuzjasty także reagował na problemy i błędy wypieraniem ich poza świadomość.

Archetyp charakteru przywódcy. Zachowanie na niedojrzałym etapie rozwoju.

Archetyp charakteru przywódcy już w dzieciństwie nauczył się funkcjonować tak, by unikać sytuacji podporządkowania lub uzależnienia się od kogokolwiek.
W dorosłe życie wkracza z przekonaniem, że świat rządzi się brutalnymi prawami które mówią, że tylko silni są szanowani a słabi są wykorzystywani i krzywdzeni. Na tym etapie dojrzałości, żyje w nieustannym poczuciu zagrożenia, że ktoś może go przytłoczyć, zdominować i poddać swojej kontroli. Zabezpiecza się przed tym poprzez silną chęć podporządkowania sobie otoczenia

Archetyp charakteru przywódcy na pośrednim etapie dojrzałości nie toleruje okazywania w jego obecności takich uczuć jak wrażliwość strach, słaba wola, bezmyślność. Takie zachowania mogą wywołać u niego uczucie gniewu względem osoby, które je przejawia. Przywódca nie może pozwolić sobie na kontakt z takimi emocjami, bo kojarzą mu się ze słabością, wypartą ze świadomości już w dzieciństwie. Ktoś kto przejawia w jego obecności takie emocje przypomina mu w ten sposób, że on sam tych emocji jeszcze nie przepracował, a jedynie stłumił i wyparł je ze świadomości.
Konfrontacja z niewygodnymi faktami i osobistymi problemami zmusiłaby go do zwrócenia się do własnego wnętrza, a to dla typu charakteru przywódcy na tym etapie dojrzałości jest to bardzo niebezpieczne. Gdyby to zrobił to musiałby się przyznać do istnienia swojej wrażliwej łagodnej natury, która zagrażałaby wytworzonemu przez niego wizerunkowi silnego przywódcy, a na to nie czuje się jeszcze gotowy.

Archetyp charakteru przywódcy na pośrednim etapie dojrzałości, podobnie jak archetyp charakteru entuzjasty nie dopuszcza do swojej świadomości nieakceptowalnych informacji. Jeśli pojawiają się problemy lub niewygodne dla wytworzonego przez niego wizerunku fakty, to po prostu je zignoruje i nie przyjmie do wiadomości . Uwagę przełączy na bardziej przyjemne i korzystne dla niego rzeczy, lub postara się usunąć źródło niepokoju.

Na tym etapie dojrzałości archetyp charakteru przywódcy jest bardzo wrażliwy na krytykę innych. Jeśli ktoś spróbuje zwrócić mu uwagę, że nie robi czegoś dobrze, to dojrzewający przywódca, będzie próbował taką osobę obwiniać, szukać w niej wad, lub spróbuje ją sobie podporządkować. Wszystko byleby tylko nie pokazać innym, że może się w czymś mylić, bo pomyłki interpretuje jako oznakę słabości, na którą nie może sobie pozwolić. W takim stanie prawie nigdy nie idzie na ugodę czy kompromis, z kimś kto ma inny punkt widzenia.

Innym częstym problemem przywódcy na pośrednim etapie dojrzałości jest trudność w ukierunkowaniu nadmiaru jego energii. Jeśli archetyp charakteru przywódcy bezpiecznie nie jej nie „rozładuje” to zaczyna sprawiać kłopoty. Może w takim stanie na siłę szukać konfrontacji z innymi, lub wyszukiwać u nich błędy, za które będzie mógł przejawić swój uzasadniony słuszny gniew. Może też rzucić się wtedy w wir niekontrolowanej zabawy i konsumpcji podobnie do entuzjasty lub popaść w pracoholizm jak dojrzewający archetyp charakteru zdobywcy.

Gdy archetyp charakteru przywódcy, mocno się już pogubi i utraci swoją równowagę emocjonalną, może nadużywać wtedy swojej siły. W takim stanie charakterystyczne jest dla niego ostentacyjne i przesadne okazywanie własnej mocy i możliwości. Maskuje w ten sposób słabości, których coraz mocniej się wypiera.
Archetyp charakteru przywódcy, w tak niezdrowym stanie, ma dużą skłonność do megalomanii. Jeśli poczuje się zagrożony, to nie będzie miał problemu ze zniszczeniem lub zdyskredytowaniem wszystkiego co zagraża jego wizerunkowi nieomylnego, potężnego i dominującego lidera.

Przywódcy na tym etapie dojrzałości, często boleśnie testują innych ludzi. Uważają, że tylko uderzenie w czuły punkt innej osoby sprawi, że osoba ta pokaże swoją prawdziwą twarz. Na tym etapie dojrzałości, potrafi potrafi bardzo mocno „naciskać” na innych ludzi, tylko po to by oszacować ich twardość i wytrzymałość.

Archetyp charakteru przywódcy. Co powinien zrobić aby rozwinąć potencjał swojego charakteru?

Aby dojrzeć i rozwinąć swój potencjał, archetyp charakteru przywódcy powinien zrozumieć, że chęć dominacji nad otoczeniem spowodowana jest wyparciem własnej wrażliwej natury. Musi zrozumieć że dawno temu wyparł się swoich własnych potrzeb i pragnień i zaczął odgrywać wymaganą od niego rolę osoby silnej, władczej stanowczej i twardej. To właśnie tłumienie swojej delikatnej natury prowadzi do tego, że archetyp charakteru przywódcy nieświadomie krzywdzi i wykorzystuje innych ludzi. Nieustanie kontroluje ich postawę, zdobywa nad nimi dominację poprzez agresję czy kłótnię, wyszukuje na siłę ich błędy.

To, że dojrzewający przywódca nie uznaje istnienia swoich słabości doprowadza do sytuacji, że nie może tak naprawdę nawiązać żadnej pozytywnej relacji z innymi ludźmi.
Dostrzeżenie swojej, autentycznej wrażliwej natury, a następnie jej akceptacja, pomoże przywódcom w rozpoznawaniu nie tylko własnych potrzeb ale też prawdziwych potrzeb innych ludzi. A stąd jest już krok do tego by wzbudzić zaufanie i lojalność tych ludzi, nie za pomocą manipulacji i siły, lecz za pomocą autentycznej troski o nich i pomoc w realizacji ich pragnień.

Kolejną rzeczą, którą musi zrozumieć dojrzewający przywódca, jeśli chce rozwinąć swój potencjał jest to, że musi nauczyć się akceptować swoje błędy. Przyznanie się do błędów i pomyłek nie jest oznaką słabości, a odwagi i siły. Ktoś kto za wszelką cenę pragnie pokazywać innym że jest nieomylny, pokazuje tak naprawdę w ten sposób, że coś ukrywa, że czegoś się boi, że nie jest tak naprawdę autentyczny i szczery, a eksponowana nieomylność jest jedynie maską.

Zaakceptowanie swojej wrażliwej natury i zaakceptowanie swoich słabości, powinno pomóc przywódcy w odrzuceniu sporej ilości irracjonalnego lęku, który blokował tak naprawdę prawdziwy rozwój potencjału tego typu charakteru.

 Archetyp charakteru przywódcy na dojrzałym etapie rozwoju.

Dojrzały przywódca rozumie już że życie ciągle się zmienia i nigdy nie można mieć nad nim całkowitej kontroli. Dzięki temu zrozumieniu łatwiej dopasowuje się do nieustannie zmieniających się okoliczności.
Dojrzały przywódca, który zrozumiał, że chęć dominacji czy kontroli wynikała z jego własnego lęku, potrafi podchodzić już do życia bez negatywnych uprzedzeń. Staje się wtedy świadomy swojej własnej siły i wykorzystuje ją do pomagania innym a nie do kontrolowania ich. W swym dojrzałym stanie przywódca staje się wielkim oparciem dla swoich podwładnych i bliskich.

Dojrzały przywódca, któremu nie grozi utrata władzy i pozycji, potrafi rozważać koncepcje i pomysły podwładnych mu osób i nie boi się ich pochwalić i zastosować jeśli te są dobre. W naturalny sposób wyczuwa wtedy, jakie działanie jest najlepsze w danej sytuacji. Swoją silną intuicję wykorzystuje nie tylko na swoją własną korzyść, ale tak by skorzystali na niej także inni ludzie.

Na tym etapie rozwoju archetyp charakteru przywódcy wykazuje wobec życia wielki entuzjazm i nieustannie poszukuje możliwości i szans na własny rozwój. Daje z siebie tak wiele, ponieważ chce stać się dzięki temu liderem dla społeczeństwa. Chce kształtować umysły i wytyczać kierunek działania i myślenia.

Na tym etapie dojrzałości archetyp charakteru przywódcy staje się zdolny do poświęcania swojego życia w imię szlachetnych ideałów. Przejawia również wielką zdolność do rozbudzania odwagi i entuzjazmu dla tych idei także u innych ludzi. Jego wiara w siebie i w słuszność wyznawanych idei, oraz zdolność do perswazji, pobudza ludzi do działania nad realizacją wspólnych przedsięwzięć.

Dzięki tym wybitnym talentom osoby utożsamiające się z archetypem charakteru przywódcy stają się często najwybitniejszymi przedstawicielami swojej epoki, kształtującymi umysły całych społeczeństw.

Opracowanie oparte na podstawie materiałów zawartych w książkach autorstawa Don Richard Riso and Russ Hudson: „Personality Types. Understanding The Enneagram For Self-Discovery” „The Wisdom of the Enneagram” „Understanding the Enneagram – the practical guide to personality types,

Tekst: Łukasz Dziedzic

Zdjęcia: Małgorzata Dziedzic